Diensten

Onze diensten stellen u in staat te herkennen wat klanten willen, hoe zij uw bedrijf ervaren en welke aanpassingen u kunt implementeren om meer klanten te winnen en de merkloyaliteit voor lange termijn verkopen te maximaliseren en langdurige relaties en maximale winstgevendheid op te bouwen.

U leert over de positie van uw bedrijf ten opzichte van andere marktconcurrenten en hoe u uw bedrijfsvoering opnieuw kunt afstemmen om uw strategische positie snel en duurzaam te verbeteren.

Door middel van onze enquêtes en analyses zult u de hiaten in de organisatieprocessen kunnen identificeren om de verkoop te verbeteren. Dit niet alleen om klanten tevreden te houden maar om ze te inspireren.

Onze diensten zijn te verdelen in drie gebieden:
R

Advies en design

R

Marktonderzoek en analyse

R

Implementatie en optimalisatie

Advies en concepten

Onze adviesdiensten omvatten strategisch advies over alle aspecten met betrekking tot klantervaring, klantrelatiebeheer en conceptueel advies over de implementatie van alle maatregelen om de kwaliteit van klantcontacten en marketingstrategieën te verbeteren.

De meest belangrijke onderwerpen zijn:

Verkoop
Hierbij ligt de focus op het vergroten van de omzet. Mogelijke uitgangspunten zijn bijvoorbeeld onderzoeken naar prijsaspecten, klanttevredenheidsonderzoeken, NPS, kans op terugkoop en kans op aanbeveling, analyse van niet-kopers en optimalisatie van de verkoopgerichtheid van medewerkers.
Benchmarking
Benchmarkingstudies beogen de relatieve positie van de onderneming te bepalen ten opzichte van haar concurrenten of de relatieve positie van organisatie-eenheden in een interne vergelijking. Hieruit kunnen in veel gevallen relevante actieterreinen worden afgeleid, waarmee de eigen organisatie kan worden geoptimaliseerd met betrekking tot haalbare benchmarks.
Bedrijfsinformatie
Professionele competitieve intelligentie ondersteunt het management met een veelheid aan relevante stuurinformatie over het concurrentiegedrag met betrekking tot prijs, product en plaatsing. concertare Global CX Experts voeren regelmatig programma’s uit voor continue competitieve informatie in vele industrieën.
Klantbeleving
Een gedetailleerde en nauwkeurige beschrijving van de klantervaring met relevante klantreizen is de basis voor een hogere klanttevredenheid, de bereidheid om opnieuw te kopen en de bereidheid om aan te bevelen. De ontwikkeling van de perfecte klantervaring voor uw bedrijf staat centraal in alle concertare Global CX Experts-activiteiten.
Klantreis
Een klantreis brengt alle klantcontactpunten (touchpoints) in kaart waar een klant in contact komt met het bedrijf. Dit kan op het niveau van de fabrikant, het merk of de verkooppartner. In veel branches zijn klantreizen niet langer sequentieel, maar modulair met een groot aantal wisselende contactpunten. Concertare Global CX Experts zijn gespecialiseerd in het analyseren van klantreizen op verschillende niveaus van een organisatie en geven gedegen advies over hoe de klantreis kan worden aangepast aan de specifieke situatie van het bedrijf met betrekking tot de klant.
Klantloyaliteit
Klantloyaliteit ontstaat wanneer klanten een goede klantervaring hebben in hun interactie met het bedrijf. Klantloyaliteit kan worden versterkt met speciale tools en mechanismen, waaronder innovatieve engagementprogramma’s. Concertare Global CX Experts kunnen u adviseren over de keuze en het gebruik van geschikte instrumenten.
Digitalisering
Digitalisering biedt tal van mogelijkheden om processen te optimaliseren, ook in relatiebeheer. concertare Global CX Experts helpen bij de ontwikkeling en implementatie van een digitaliseringsstrategie die de algemene doelen van de best mogelijke klantervaring en klantgerichtheid ondersteunt.
Klantenwerving en retentie
Maatregelen voor klantenwerving en klantenbinding vormen de kern van alle activiteiten in klantrelatiebeheer. Dankzij projecten in bijna alle bedrijfstakken beschikt concertare Global CX Experts over een breed scala aan knowhow over alle relevante en mogelijke maatregelen en kan het voor elke bedrijfssituatie concrete en gefundeerde aanbevelingen doen voor selectie en implementatie.
Klanten terugwinnen
Geen enkel bedrijf slaagt erin al zijn klanten te behouden. concertare Global CX Experts helpen bij het analyseren van de redenen voor klantverloop en het ontwikkelen van concrete maatregelen om waardevolle klanten efficiënt terug te winnen. Daarnaast kunnen win-back-programma’s van klanten worden gebruikt om maatregelen af ​​te leiden ter voorkoming van annuleringen, waarmee het aantal verloren klanten op lange termijn kan worden verlaagd.
Klantgerichtheid
Een klantgerichte benadering betekent de consistente oriëntatie van alle processen op de klant. In veel gevallen zijn de processen in een bedrijf vandaag de dag nog steeds meer bedrijfsgericht dan klantgericht. Concertare Global CX Experts ondersteunen de ontwikkeling van een strategie en de daaruit afgeleide implementatiemaatregelen, waarmee processen tijdens de operatie kunnen worden geoptimaliseerd en gericht op de klant.
Ontwikkeling van de medewerkers
Een focus van ons werk is de systematische en continue ontwikkeling van medewerkers in klantcontact. In de afgelopen jaren hebben we enkele 10.000 medewerkers in klantcontact geëvalueerd en met individuele maatregelen verder ontwikkeld. De focus ligt meestal op onderwerpen als klantgerichtheid, servicegerichtheid, verkoopgerichtheid. Door individuele feedback en trainingsmaatregelen op basis van deze feedback worden werknemers in staat gesteld hun potentieel beter te benutten.
Werknemers tevredenheid
Tevreden medewerkers zijn een belangrijk onderdeel voor positieve klantervaringen en hoge klanttevredenheid. Onderzoeken onder medewerkers worden gebruikt om de onderwerpen medewerkerstevredenheid en loyaliteit te evalueren. Uit de analyse van deze onderzoeken kunnen concrete actiegebieden worden afgeleid waarmee de medewerkerstevredenheid en loyaliteit gericht kan worden versterkt.
Mystery Shopping
Mystery onderzoeksmethoden zijn een belangrijk instrument om klantervaringen op procesniveau te evalueren. Voor dit doel evalueren zorgvuldig opgeleide testklanten reële situaties in verkoop of service. Met mystery research / mystery shopping procedures kunnen alle contactkanalen worden gemeten en ontwikkeld.
Kwaliteit in klantcontact
De focus van alle concertare Global CX Experts-programma’s is de systematische, continue en duurzame ontwikkeling van kwaliteit in klantcontact, met name de ontwikkeling van medewerkers die interactie hebben met klanten.
Prijsstrategie / Prijzen
De juiste prijsstelling voor verschillende producten en klantsegmenten is een centraal element voor verkoopsucces. concertare Global CX Experts ondersteunen met instrumenten zoals competitieve intelligentie, transactieprijsanalyses of prijselasticiteitsanalyses
Touch point-analyse
Touch point-analyses kijken naar enkele of meerdere klantcontactpunten in de klantreis. Meestal ligt de focus op de kwaliteit van de interactie van de medewerkers met de klanten en / of de kwaliteit van de klantervaring met de procesgerelateerde procedures in het betreffende bedrijf. De resultaten van dergelijke analyses zijn concrete uitgangspunten om de klanttevredenheid te verhogen of om processen tegelijkertijd efficiënter en klantvriendelijker te maken.
Verkooppromoties
concertare Global CX Experts ondersteunen u bij het controleren en analyseren van hoe verkoopbevorderende maatregelen daadwerkelijk worden geïmplementeerd door distributiepartners of welke verkoopbevorderende maatregelen worden gebruikt door concurrenten.
Concurrentie-analyse
De concurrentie-analyse omvat de systematische en uitgebreide analyse van geselecteerde concurrenten met als doel sterke en zwakke punten te bepalen om optimalisatievelden voor uw eigen bedrijf te kunnen afleiden. concertare Global CX Experts ondersteunen dit proces met geselecteerde methoden voor het monitoren van externe en interne competitieve processen.
Doelgroep analyse
In veel bedrijfstakken is traditionele klantsegmentatie niet langer voldoende om het klantpotentieel volledig te benutten. Door klantonderzoeken en andere analyses en methodologieën te combineren, bepalen concertare Global CX Experts een meer op prestaties gebaseerde profilering en targeting.

Marktonderzoek en analyse

Mystery onderzoek / testmethoden

De term mystery research verwijst naar alle onderzoeken waarbij een persoon die zich voordoet als klant in het geheim vooraf gedefinieerde criteria evalueert in een authentieke interactie zonder dat medewerkers tijdens de meetperiode op de hoogte worden gebracht van de testsituatie.

Informatie die tijdens mysterieonderzoeksevaluaties wordt verzameld, wordt meestal gebruikt om werknemers te trainen in het verbeteren van de klantervaring, tevredenheid, oriëntatie, service en algehele kwaliteit van de interactie van elke werknemer met klanten. De doelen van deze programma’s zijn om de klanttevredenheid met het bedrijf te verbeteren door gebruik te maken van de gegevens die zijn afgeleid van de resultaten van de metingen, met name door het controleren van de naleving van normen, competentie, kwaliteit van advies, trainingsucces en emotionele factoren die een grote invloed hebben op klanttevredenheid en aankoopbeslissingen.

Gespecialiseerde vormen van mysterieonderzoek richten zich met name op het verzamelen van prijzen voor en na een prijsonderhandeling, evenals op de vergelijkende evaluatie van gegevens van marktconcurrenten.

De belangrijkste instrumenten bij mysterieonderzoek zijn:

Mystery shopping
Bij mystery shopping evalueren zorgvuldig en project specifiek opgeleide testklanten verschillende factoren in directe fysieke interactie met een medewerker. Bovendien evalueren dergelijke tests ook andere criteria die de klanttevredenheid beïnvloeden, zoals netheid en orde. Typische testelementen zijn bijvoorbeeld nadering / bewegwijzering, impressie buiten, impressie binnen, parkeersituatie, receptie, eerste contact, behoefteanalyse, productpresentatie, inventaris, netheid, order, gedrag van medewerkers, competentie, productdemonstratie, eindoriëntatie, overall impressie, vervolg
Mystery Calls
Mystery calls worden gebruikt om de kwaliteit van telefonische interactie te meten. Typische testelementen zijn bijvoorbeeld beschikbaarheid, begroetingen, naamgeving, vakbekwaamheid, toewijding, servicegerichtheid, actief luisteren en sluitingsoriëntatie
Mystery mails
Mystery mails worden gebruikt om de kwaliteit van schriftelijke interactie in e-mailverkeer te meten. Typische testelementen zijn bijvoorbeeld toegankelijkheid, reactiesnelheid, adres, personalisatie, antwoord op vraag, naamvermelding, vakbekwaamheid, bedankt, kwaliteit van de inhoud, focus op de conclusie, formele normen.
Mystery guesting
Mystery guests evalueren interacties vanuit het oogpunt van de klant in de hotel-, restaurant- en systeemcateringsector. Mystery guesting evalueert voornamelijk informatie die de personeelsontwikkeling dient. Ontwikkelingsmaatregelen richten zich op onderwerpen als klantenservice, klantenthousiasme, klanttevredenheid, klantgerichtheid, servicekwaliteit, voldoen aan specificaties, verkoopgerichtheid, etc. Typische testelementen zijn bijvoorbeeld planning, boeking, bewegwijzering, parkeersituatie, externe indruk, interne indruk, receptie, eerste contact, toewijzing van tafel of kamer, netheid, orde op verschillende gebieden, gedrag van medewerkers, competentie, eindoriëntatie, algemene indruk.
Tests ter bescherming van minderjarigen
Tests ter bescherming van minderjarigen dienen om na te gaan of de voorschriften van de Wet op de bescherming van minderjarigen worden nageleefd. De focus ligt op de goederen of diensten die zijn gereguleerd in de bescherming van minderjarigen, met name alcohol, tabaksproducten en gokken.

Typische testelementen zijn bijvoorbeeld leeftijdscontroles, verwijzingen naar de bescherming van de statuten van minderjarigen en weigering om goederen te verkopen als het bewijs van leeftijd ontbreekt.

Observaties
Observaties worden gebruikt om processen te beoordelen, zoals hoeveel transacties er in een bepaalde periode zijn voltooid, hoeveel klanten bijvoorbeeld een bepaald product of een bepaalde dienst zijn aangeboden, en dergelijke.
Transactieprijsstudies
Transactieprijsstudies verzamelen de werkelijke prijzen die in rekening worden gebracht voor producten of diensten. Dergelijke prijsstudies kunnen bij uw eigen organisatie of bij concurrerende organisaties worden uitgevoerd. Ze bieden waardevolle informatie voor de prijsstrategie en prijsoptimalisatie van de eigen producten.
Concurrentiebewaking / Business Intelligence
Op dit gebied wordt informatie verzameld voor gedefinieerde marktdeelnemers, bijvoorbeeld over verkooppromoties, argumentatie van aanbiedingen, kortingsgedrag, serviceniveau etc.


Een uitgebreide competitieve intelligentie genereert een grote hoeveelheid controle-informatie die kan worden gebruikt om de klantreis en klantervaring in uw eigen bedrijf te optimaliseren

Surveys

Enquêtes dienen om informatie te verkrijgen over verwachtingen, tevredenheid en de algemene perceptie van uw bedrijf door bestaande of potentiële klanten en partners.


Enquêtes van klanten of partners worden doorgaans gebruikt om gegevens te genereren over specifieke behoeften, de perceptie en algehele tevredenheid van producten en diensten, merkbekendheid en de bijbehorende subjectieve indruk van een bedrijf en zijn merk, en onderscheidende kenmerken die het bedrijf onderscheiden van de concurrentie.


Medewerkersonderzoeken richten zich op de verwachtingen en tevredenheid van werknemers over onderwerpen als leiderschapsvaardigheden, doelen, vervolgonderwijs, bedrijfscommunicatie, werkprocessen, klantgerichtheid, MVO, etc.


Enquêtes bij klanten, medewerkers en verkooppartners geven bedrijven belangrijke informatie over wat er van het bedrijf wordt verwacht en hoe tevreden ze zijn met de dienstverlening van het bedrijf. De bevindingen kunnen worden gebruikt om gerichte beheersmaatregelen te nemen. Regelmatige enquêtes maken het herkennen van veranderingen en een gerichte follow-up van de geïmplementeerde maatregelen mogelijk.

Voor enquêtes worden de volgende onderzoeksmethoden gebruikt:

  • Schriftelijk (pen en papier)
  • Online
  • Telefonisch
  • Face to face (pen en papier of CAPI)

Medewerkersonderzoeken worden meestal alleen schriftelijk of online uitgevoerd.

Klantonderzoek
Klantonderzoeken zijn gericht op bestaande of voormalige klanten. Het doel is om informatie te genereren over verwachtingen, tevredenheid en perceptie van het eigen bedrijf of producten / diensten.
Medewerkersonderzoek
Medewerkersonderzoeken zijn gericht op bestaande medewerkers van het eigen bedrijf. Ze dienen om informatie en een beeld te krijgen van de stemming, verwachtingen en tevredenheid van medewerkers op gebieden als bedrijfsimago, bedrijfsdoelen, leiderschapsvaardigheden, afdelingsdoelen, bijscholing, bedrijfscommunicatie, werkprocessen, klantgerichtheid, MVO.
Partneronderzoek
Dergelijke onderzoeken zijn gericht op bestaande, voormalige of potentiële partners in verkoop, service of logistiek. Het doel is om informatie te genereren over verwachtingen en tevredenheid in de samenwerking.
Enquête bij niet-klanten / analyse van verloren verkoop
Enquêtes bij niet-klanten zijn een methode om informatie van uitsluitend potentiële klanten te verkrijgen over hun verwachtingen, tevredenheid en perceptie van een bedrijf. Voor zover potentiële kopers worden geïnterviewd die al in interactie zijn geweest met het bedrijf, kunnen de redenen voor een niet-aankoop worden beoordeeld. Tijdens dergelijke onderzoeken worden meestal een groot aantal nog open potentiële verkoopkansen ontdekt, die worden teruggekoppeld aan de opdrachtgevende organisaties.

Andere marktonderzoeksmethoden

Op het gebied van marktonderzoek bieden we alle methodieken aan die gebruikt kunnen worden om de relatie tussen klanten en het bedrijf te analyseren.

De meest gebruikte methoden zijn:

Deskresearch
Deze sectie behandelt de evaluatie van reeds uitgevoerde studies, online of offline beschikbare statistieken en informatie over specifieke taken.
Focusgroepen
Focusgroepen worden gebruikt om kwalitatieve informatie te verkrijgen van bestaande of potentiële klanten voor vooraf gedefinieerde onderwerpen.

De klassieke focusgroep is een persoonlijk evenement.

Als alternatief bieden we de organisatie online aan, waarbij de testpersonen verbonden zijn in een gemodereerde chatroom.

Voor veel taken kunnen echter online kwaliteitsgroepen worden gebruikt zonder enige kwaliteitsbeperkingen in vergelijking met stationaire focusgroepen, in veel gevallen zelfs met kwalitatieve voordelen, omdat er veel meer testpersonen kunnen worden geïntegreerd voor hetzelfde budget.

Prijsanalyse
Prijsanalyses omvatten geheime en openlijke onderzoeken met als doel te evalueren welke prijzen en / of kortingen een klant ontvangt op gedefinieerde producten of diensten.

Er wordt met name informatie verzameld over hoe en welke prijzen worden weergegeven, of prijsonderhandelingen mogelijk zijn en welke kortingen worden gegeven. De bevindingen worden gebruikt om het gedrag van de eigen verkopers en die van concurrenten te analyseren en op basis van deze informatie optimalisatiemaatregelen te ontwikkelen.

Panelonderzoek
Klantenpanels zijn een webgebaseerde methode om informatie van bestaande klanten te verkrijgen over veranderende onderwerpen.

Klantpanels kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen over het mogelijke ontwerp van producten en diensten, ervaringen met specifieke zakelijke transacties, concurrentiebeoordeling, enz.

Social media analyse
Dit gebied omvat tests waarbij een getrainde tester een communicatie initieert met de door het bedrijf toevertrouwde werknemer, waarin een typisch scenario voor het medium wordt afgebeeld. De kwaliteit van de communicatie wordt gecontroleerd volgens vooraf gedefinieerde criteria.


Social media analyse kan worden gebruikt om informatie te verzamelen die dient om kwaliteit te ontwikkelen in de respectieve speciale contactkanalen (Facebook, Twitter, Xing, klachtenplatforms, enz.). De focus ligt op onderwerpen als reactiesnelheid, respons op inhoud, tonaliteit. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om de klanttevredenheid, klantgericht gedrag, klantenservice en servicekwaliteit in deze communicatiekanalen te optimaliseren.

Typische testelementen zijn bijvoorbeeld beschikbaarheid, begroetingen, reactiesnelheid, respons op verzoeken, toon, naleving van het bedrijfsbeleid.

Kwaliteitsbewaking

kwaliteitsbewaking omvat meestal een continue meting van kwaliteitsparameters binnen een bepaald bereik.

De meest gebruikte instrumenten zijn:

Audits
Audits worden gebruikt om onherkenbaar na te gaan in hoeverre aan de overeengekomen normen wordt voldaan. Audits kunnen plaatsvinden op locatie door middel van een walk-through, maar ook bij Central door het beoordelen van documenten van een audit in een bedrijfseenheid.
Klantcontactanalyse
De klantcontactanalyse omvat de evaluatie en analyse van geregistreerde interacties tussen werknemers en klanten. Dit kunnen telefoongesprekken, chats of schriftelijke communicatie zijn.


De bevindingen worden gebruikt voor de ontwikkeling van medewerkers in het betreffende gebied. De focus van de ontwikkelmaatregelen ligt voornamelijk op de thema’s vriendelijkheid, vakbekwaamheid, behoefteanalyse, advieskwaliteit, sluitgedrag en verkoopgerichtheid. Deze maatregelen dienen om de klanttevredenheid, klantgerichtheid, klantenservice en servicekwaliteit te optimaliseren.

Typische testelementen zijn begroetingen, naamgeving, vakbekwaamheid, toewijding, servicegerichtheid, actief luisteren en sluiten.

Producttests
Producttests zijn een bewezen methode in marktonderzoek. Als pretests of posttests kunnen ze in alle stadia van productontwikkeling worden gebruikt.

In deze tests testen geselecteerde consumenten de eigenschappen van producten die zojuist zijn ontwikkeld door ernaar te kijken, ze te gebruiken of te consumeren, of ze beoordelen producten op individuele productkenmerken zoals verpakking, naam of prijs. De informatie die in dit proces wordt verkregen, verkleint het risico tijdens de marktintroductie of helpt het product verder te ontwikkelen

Procesanalyse
Procesanalyses houden zich bezig met het meten van de functionaliteit en efficiëntie van processen, zowel met als zonder interactie tussen medewerker en klant. Typische instrumenten voor procesanalyse zijn onder meer feedbackbeheeranalyse, audits, oproepbewaking, analyse van gegevensbescherming, analyse van sleutelfiguren, controle van leadbeheer, touchpointanalyse, bruikbaarheidsanalyse
Silent monitoring
Met silent monitoring verbinden speciaal opgeleide medewerkers onherkende met echte klantoproepen in het klantcontactcentrum en analyseren ze het verloop van de oproep volgens vooraf gedefinieerde criteria.

De bevindingen worden gebruikt voor de ontwikkeling van medewerkers in het betreffende gebied. De ontwikkelingsmaatregelen richten zich primair op de thema’s vriendelijkheid, vakbekwaamheid, behoefteanalyse, advieskwaliteit, sluitgedrag en verkoopgerichtheid. Deze maatregelen dienen om de klanttevredenheid, klantgerichtheid, klantenservice en servicekwaliteit te optimaliseren.

Typische testelementen zijn begroetingen, naamgeving, vakbekwaamheid, toewijding, servicegerichtheid, actief luisteren en sluiten.

Implementatie en optimalisatie

Als full service instituut bieden wij naast advies en uitvoering actieve ondersteuning bij de implementatie van optimalisatiemaatregelen. Dit omvat met name de volgende gebieden:

Door software ondersteunde systeemoplossingen

Kerncijfersystemen
Om controle-informatie efficiënt te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk deze zo goed mogelijk voor te bereiden voor de betreffende gebruikersgroep. concertare Global CX Experts gebruiken verschillende methoden om resultaten in tabelvorm of grafische vorm te presenteren, om interpretatiehulpmiddelen te bieden en om gebruikers van deze gegevens in staat te stellen snel en gemakkelijk toegang te krijgen tot de gewenste informatie. De gegevens worden bijvoorbeeld aangeleverd in bedrijfsspecifieke balanced score cards, online cockpit- en dashboardtools en speciaal gecreëerde databaseoplossingen. KPI-besturing is ook mogelijk, evenals de integratie van gegevens uit andere bronnen.
Online gebaseerde systemen voor gegevensverzameling
concertare Global CX Experts bieden een zelf ontwikkeld systeem waarmee onderzoeksprojecten wereldwijd volledig digitaal kunnen worden uitgevoerd. Mogelijke opties zijn online enquêtes, de planning van veldonderzoek of het opzetten van klantenpanels. Het systeem ondersteunt projectbeheer en maakt volledige online rapportage mogelijk met weergave van benchmarkgegevens en de mogelijkheid om alle resultaten ad hoc online te analyseren, af te drukken of door te sturen.
Actiebeheer
concertare Global CX Experts bieden een reeks door het systeem ondersteunde opties voor het ontwikkelen, communiceren en volgen van maatregelen. In de eenvoudigste variant kunnen gemeten criteria, bijbehorende maatregelen, geplande implementatiedatum en verantwoordelijke toezichthouders worden opgeslagen. Alle gegevens kunnen worden geaggregeerd voor de opgeslagen niveaus van de organisatie en, met een uitgebreid rol- en rechtenconcept, alleen toegankelijk worden gemaakt voor geautoriseerde medewerkers. Daarnaast is het mogelijk om best-practice maatcatalogi op te slaan, waardoor de knowhow in het bedrijf beschikbaar komt voor alle geautoriseerde medewerkers of partners.
Ontwikkeling van de werknemers

Naast de mogelijkheden om de individuele ontwikkeling van werknemers te initiëren en te bevorderen door middel van individuele en snelle feedback over gemeten prestaties, ondersteunt concertare Global CX Experts de individuele ontwikkeling van werknemers met klassieke methoden van personeelsontwikkeling:

  • Educatie
  • Training
  • Coaching
  • E-Learning
  • Train de trainer

Welk vermogen u ook nodig heeft:

Samen met u ontwikkelen we bedrijfsspecifieke oplossingen om uw doelen te ondersteunen. Gelieve ons te contacteren.