Usługi

Nasze usługi pozwalają odkryć potrzeby klientów, zrozumieć sposób, w jaki postrzegają Twoją firmę oraz, znaleźć te obszary, które można ulepszyć w celu pozyskania większej ilości odbiorców. Zmaksymalizować ich lojalność wobec marki w przypadku długoterminowej relacji oraz zwiększyć rentowność firmy.

Dzięki naszym działaniom pozyskasz istotne informacje na temat pozycji twojej firmy wśród konkurentów. A także poznasz sposoby dostosowania działań biznesowych tak, aby szybko i trwale poprawić swoje miejsce na rynku.

Nasze badania i analizy pozwolą Ci dokładnie zidentyfikować luki w procesach organizacyjnych. Dzięki temu możesz nie tylko zwiększyć swoją sprzedaż, ale również dostarczyć satysfakcji i inspiracji swoim klientom.

Nasze usługi składają się z 3 obszarów:
R

Doradztwo i koncepcje

R

Badania rynku i analizy

R

Wdrożenie i optymalizacja

Doradztwo & Tworzenie koncepcji

Nasze usługi doradcze obejmują wszystkie strategiczne aspekty związane z doświadczeniami klienta, zarządzaniem relacjami z klientem oraz koncepcjami wdrożeń działań zapewniających poprawę jakości kontaktów z klientami oraz strategii marketingowych.

Najważniejsze tematy obejmują:

Sprzedaż
W tym obszarze kładziemy nacisk na zwiększenie sprzedaży. Możliwe do zastosowania rozwiązania to badanie aspektów cenowych, badanie zadowolenia klientów, NPS, prawdopodobieństwo powtórnego zakupu i rekomendacji, analiza osób niebędących kupującymi i optymalizacja orientacji na sprzedaż wśród pracowników firmy.
Analiza porównawcza
Badania porównawcze mają na celu określenie względnej pozycji firmy w stosunku do jej konkurentów lub względnej pozycji jednostek organizacyjnych w wewnętrznym porównaniu. W wielu przypadkach można na ich podstawie wprowadzić działania, które pomogą zoptymalizować firmę pod kątem możliwych do osiągnięcia standardów.
Analityka biznesowa
Profesjonalna analiza konkurencyjności pomaga zarządzać firmą, dostarczając wiele ważnych informacji dotyczących konkurencji, a zwłaszcza cen, produktów oraz ich lokowania. concertare Global CX Experts regularnie realizuje programy zapewniające ciągły dostęp do informacji na temat konkurencyjnych firm z wielu sektorów.
Doświadczenia klienta (CX)
Szczegółowy i precyzyjny opis doświadczenia i podróży klienta jest niezbędny do zapewnienia zadowolenia nabywców produktów i usług, zwiększenia ich chęci do dokonania ponownego zakupu oraz gotowości do udzielenia rekomendacji. Opracowanie doskonałej strategii obsługi klienta Twojej firmy jest dla nas priorytetem.
Podróż klienta (Customer Jounrey)
Podróż klienta mapuje wszystkie punkty styku (ang: touchpoints), w których klient nawiązuje kontakt z firmą. Może to być na poziomie producenta, marki lub partnera handlowego. W wielu sektorach podróże klientów nie są już sekwencyjne, ale modułowe i posiadają dużą liczbę naprzemiennych punktów styku. concertare Global CX Experts specjalizują się w analizie podróży klienta na różnych poziomach organizacji i udzielają rad, jak dostosować ją do sytuacji danej firmy w odniesieniu do klienta.
Lojalność klienta
Klienci stają się lojalni, jeśli odnoszą pozytywne wrażenia z interakcji z daną firmą. Lojalność tę można wzmocnić za pomocą specjalnych narzędzi, mechanizmów oraz innowacyjnych programów. concertare Global CX Experts pomogą Ci wybrać te najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy.
Cyfryzacja
Cyfryzacja oferuje wiele możliwości optymalizacji procesów, także w zarządzaniu relacjami z klientami. concertare Global CX Experts pomogą Ci w opracowaniu i wdrożeniu takiej strategii, która przyczyni się do lepszej obsługi klienta oraz do koncentracji na nabywcach towarów i usług.
Pozyskiwanie i utrzymanie klientów
Sposoby mające na celu pozyskanie i utrzymanie klienta są podstawą wszystkich działań związanych z zarządzaniem relacjami z klientem. Dzięki projektom przeprowadzanym w prawie wszystkich sektorach, concertare Global CX Experts posiadają rozległą i fachową wiedzę na temat wszystkich istotnych i możliwych działań, i są w stanie zarekomendować te najlepsze i najbardziej dopasowane dla danej firmy.
Odzyskiwanie utraconych klientów
Żadnej firmie nie udaje się zatrzymać wszystkich swoich klientów. concertare Global CX Experts pomagają w analizie przyczyn ich odejścia oraz w opracowaniu konkretnych działań w celu ich skutecznego odzyskania. Co więcej, specjalny program przez nas opracowany może w przyszłości uchronić Twoją firmę przed spadkiem sprzedaży oraz zmniejszyć wskaźnik utraconych klientów.
Orientacja na klienta
Orientacja na klienta oznacza konsekwentne ukierunkowanie wszystkich procesów na nabywców produktów i usług. W wielu firmach dzieje się jednak inaczej – największy nacisk kładzie się na zysk. concertare Global CX Experts pomaga stworzyć strategie oraz wdrożyć opracowane rozwiązania, które pozwalają na optymalizację procesów w trakcie pracy bez zakłócania relacji z klientem.
Rozwój pracownika
Jednym z celów naszej pracy jest systematyczny i ciągły rozwój pracowników, którzy pozostają w kontakcie z klientem. W ostatnich latach dokonaliśmy oceny kilkudziesięciu tysięcy pracowników, zapewniając im jednocześnie rozwój na indywidualnym poziomie. Koncentrujemy się na tematach związanych z orientacją na klienta, obsługę i sprzedaż. Dzięki indywidualnym informacjom zwrotnym i szkoleniom opartym na tych informacjach pracownicy mogą lepiej wykorzystywać swój potencjał.
Zadowolenie pracownika
Zadowolenie pracowników jest niezwykle ważne z punktu widzenia firmy ponieważ zależą od niego w dużej mierze pozytywne doświadczenia klientów oraz ich poziom satysfakcji. Dzięki ankietom przeprowadzanym wśród pracowników można dowiedzieć się więcej o poziomie ich zadowolenia i lojalności oraz o aspektach, które należałoby wzmocnić.
Tajemniczy klient
Badania zwane „Tajemniczym Klient” są ważnym narzędziem do oceny doświadczeń klienta na poziomie całego procesu zakupowego. Polegają one na starannym przeszkoleniu klientów testowych, którzy następnie oceniają rzeczywiste sytuacje sprzedaży produktów lub świadczenia usług. Dzięki tym badaniom można sprawdzić i rozwijać wszystkie kanały kontaktu z klientem.
Jakość kontaktu z klientem
Wszystkie programy stworzone przez concertare Global CX Experts koncentrują się na systematycznym, ciągłym oraz zrównoważonym podnoszeniu jakości relacji z klientem, zwłaszcza wśród pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z nabywcami produktów i usług.
Ceny i strategie cenowe
Ustalenie odpowiednich cen dla różnych produktów i segmentów klientów jest kluczowym elementem sukcesu sprzedażowego. concertare Global CX Experts zapewniają wsparcie w zakresie narzędzi takich jak analiza konkurencyjności, analiza cen transakcyjnych lub analiza elastyczności cen.
Analizy punktów kontaktowych
W analizie punktów kontaktowych dokonuje się sprawdzenia pojedynczego lub wielu punktów kontaktowych w trakcie podróży zakupowej klienta. Zazwyczaj kładzie się nacisk na jakość interakcji pracowników z klientami i/lub jakość doświadczenia klienta z procedurami obowiązującymi w danej firmie. Wyniki takiej analizy pomagają zwiększyć zadowolenie klientów oraz sprawić, że procesy staną się bardziej wydajne i przyjazne dla nabywców produktów i usług.
Promowanie sprzedaży
concertare Global CX Experts pomogą Ci sprawdzić oraz przeanalizować, w jaki sposób działania promocyjne są wdrażane przez partnerów dystrybucyjnych oraz jakie strategie promocyjne są wprowadzane przez Twoich konkurentów.
Analiza konkurencji
Analiza konkurencji obejmuje systematyczną i kompleksową analizę wybranych konkurentów w celu określenia ich mocnych i słabych stron, oraz umożliwia dokonanie optymalizacji wskazanych obszarów we własnej firmie. concertare Global CX Experts wspierają ten proces stosując wybrane metody monitorowania zewnętrznych i wewnętrznych procesów konkurencyjnych.
Analiza grup docelowych
W wielu branżach tradycyjna segmentacja klientów nie wystarczy, aby w pełni wykorzystać ich potencjał. Dzięki ankietom przeprowadzanym wśród klientów oraz innym metodom badawczym, concertare Global CX Experts mogą przeprowadzić dokładne profilowanie oraz identyfikację grup docelowych w oparciu o uzyskane wyniki badawcze.

Badania rynku i analizy

Badania typu „Tajemniczy Klient” / metody testowe

Określenie „Tajemniczy Klient” odnosi się do wszystkich badań, w których osoba udająca klienta dokonuje oceny według uprzednio zdefiniowanych kryteriów podczas autentycznej interakcji, bez informowania pracownika o sytuacji testowej w trakcie badania.

Informacje zebrane podczas badania typu „Tajemniczy Klient” są wykorzystywane głównie do szkolenia pracowników w zakresie optymalizacji obsługi klienta, satysfakcji, poziomu orientacji i ogólnej jakości interakcji z klientem. Celem takich programów jest zwiększenie zadowolenia klientów poprzez wykorzystanie danych z tego typu badań, a zwłaszcza poprzez sprawdzenie kompetencji, jakości doradztwa, sukcesów szkoleniowych, zgodności ze standardami oraz czynników emocjonalnych, które mają duży wpływ na satysfakcję klientów i ich decyzje zakupowe.

Specjalistyczne formy badań „Tajemniczego Klienta” koncentrują się w szczególności na zebraniu informacji o cenach przed oraz po negocjacjach cenowych, a także na porównawczej ocenie danych od konkurentów rynkowych.

Najważniejszymi narzędziami w tego typu badaniach są:

Badanie „Tajemniczy Klient”
W badaniach typu „Tajemniczy Klient” odpowiednio przeszkoleni audytorzy oceniają różne czynniki podczas bezpośredniej interakcji z pracownikiem. W trakcie takiego badania ocenia się również inne kryteria wpływające na zadowolenie klienta, takie jak np. czystość i porządek. Zazwyczaj ocenie podlega również oznakowanie miejsca i wrażenie, jakie sprawia, wystrój wnętrza, możliwość parkowania, powitanie, pierwszy kontakt z klientem, analiza jego potrzeb, sposób prezentacji produktu, asortyment, zachowanie pracownika, kompetencje, demonstracja produktu, ogólne wrażenie i dalszy ciąg interakcji.
Telefon od „Tajemniczego Klienta”
Telefon od „Tajemniczego Klienta” (ang. Mystery Calls, Mystery Calling) służy do oceny jakości telefonicznej obsługi klienta. Typowe elementy, które zazwyczaj podlegają ocenie, to dostępność, powitanie, sposób zwracania się do klienta, kompetencje zawodowe, zaangażowanie w rozmowę, orientacja na obsługę klienta, aktywne słuchanie oraz sposób zakończenia rozmowy.
E-mail od „Tajemniczego Klienta”
Wiadomości e-mailowe od „Tajemniczego Klienta” służą do sprawdzenia jakości pisemnej interakcji pracownika z klientem. Elementy, które zazwyczaj są oceniane, to dostępność, szybkość udzielenia odpowiedzi, formy grzecznościowe, indywidualne podejście, odpowiedź na zapytanie, podanie imienia i nazwiska, kompetencje zawodowe, podziękowania, jakość treści wiadomości, koncentracja na wnioskach oraz formalne standardy.
Wizyta „Tajemniczego Gościa”
Podczas wizyty „Tajemniczego Gościa” oceniana jest interakcja z pracownikami hotelu, restauracji i szeroko pojętego sektora gastronomicznego z punktu widzenia klienta. Badanie to dostarcza informacji, które przyczyniają się do rozwoju umiejętności pracowników, a wprowadzane w jego następstwie działania koncentrują się głównie na aspektach związanych z obsługą i orientacją na klienta, jakością obsługi i zadowoleniem klienta, zgodnością z wytycznymi oraz orientacją na sprzedaż.

Typowe elementy sprawdzane podczas badania to np. planowanie, dokonywanie rezerwacji, oznakowanie miejsca, możliwość parkowania, wrażenie, jakie wywiera zewnętrzna część budynku oraz jego wnętrze, powitanie gościa, pierwszy kontakt, przydzielenie stolika lub pokoju, czystość i porządek w różnych miejscach, zachowanie pracownika, kompetencje zawodowe, sposób zakończenia interakcji oraz ogólne wrażenie.

Kontrola postępowania wobec osób nieletnich
Kontrola postępowania wobec osób nieletnich służy sprawdzeniu, czy przestrzegane są przepisy ustawy o ochronie nieletnich. Kładziemy nacisk na towary oraz usługi, których konsumpcja jest regulowana przepisami o ochronie nieletnich, zwłaszcza jeśli chodzi o alkohol, wyroby tytoniowe i hazard.

Elementy, które zazwyczaj podlegają kontroli, to sprawdzenie wieku, przestrzeganie ustawy o ochronie małoletnich oraz odmowa sprzedaży towarów w przypadku braku dowodu pełnoletności.

Obserwacje
Obserwacje służą do oceny procesów, takich jak liczba transakcji przeprowadzonych w określonym czasie, liczba klientów, którym zaoferowano określony produkt lub usługę, i tym podobne.
Badania cen transakcyjnych
Badania cen transakcji pozwalają poznać rzeczywiste ceny naliczane za produkty lub usługi. Tego typu badania można przeprowadzić we własnej organizacji lub w organizacjach konkurencyjnych. Dostarczają one cennych informacji na temat strategii cenowej i optymalizacji cen własnych produktów.
Monitorowanie konkurencji / Analityka biznesowa
W tym obszarze najwżniejsze są gromadzone informacje dla danych uczestników rynku, na przykład te dotyczące promocji, oferty, udzielania rabatów, poziomu usług itp.

Kompleksowa analiza konkurencyjności generuje dużą ilość informacji, które można wykorzystać do optymalizacji podróży konsumenckiej oraz doświadczen całościowych klienta z Twoją
firmą.

Ankiety i wywiady

Ankiety i wywiady pozwalają uzyskać informacje na temat oczekiwań, satysfakcji i ogólnego postrzegania Twojej firmy przez obecnych lub potencjalnych klientów i partnerów.

Ankiety i wywiady przeprowadzane wśród klientów lub partnerów są zwykle wykorzystywane do generowania danych na temat konkretnych potrzeb, postrzegania i ogólnej satysfakcji z produktów i usług, znajomości marki i związanego z nią subiektywnego wrażenia o firmie i jej marce, oraz podkreślania cech odróżniających firmę od konkurencji.

Ankiety i wywiady przeprowadzane wśród pracowników koncentrują się na ich oczekiwaniach i zadowoleniu, oraz na tematach takich jak umiejętności przywódcze, cele, dalsze kształcenie, komunikacja w firmie, procesy pracy, koncentracja na kliencie, odpowiedzialność społeczna firmy itp.

Ankiety i wywiady rzeprowadzane wśród klientów, pracowników i partnerów handlowych dostarczają firmom ważnych informacji na temat oczekiwań oraz poziomu zadowolenia z jej usług. Wyniki takich badań można wykorzystać do podjęcia ukierunkowanych działań kontrolnych. Regularne przeprowadzanie ankiet umożliwia dostrzeżenie zmian oraz monitorowanie podjętych działań.

Rodzaje ankiet i wywiadów:

  • Pisemne (papierowe)
  • Internetowe – CAWI
  • Telefoniczne – CATI
  • Bezpośrednie – Face to Face (F2F) (PAPI lub CAPI)

Badania przeprowadzane wśród pracowników to zazwyczaj ankiety papierowe lub CAWI.

Badania przeprowadzane wśród klientów
Tego rodzaju badania są kierowane do obecnych lub byłych klientów. Pomagają one generować informacje o oczekiwaniach, satysfakcji i postrzeganiu danej firmy lub jej produktów/usług.
Badania przeprowadzane wśród pracowników
Ankiety i wywiady przeprowadzane wśród personelu są adresowane do obecnych pracowników danej firmy. Służą one do pozyskania informacji na temat nastrojów, oczekiwań i zadowolenia pracowników z obszarów takich jak wizerunek firmy, cele firmy, umiejętności przywódcze, cele poszczególnych działów firmy, dalsze kształcenie, komunikacja w firmie, procesy pracy, orientacja na klienta oraz społeczna odpowiedzialność firmy.
Badania przeprowadzane wśród partnerów
Tego typu wywiady i ankiety są kierowane do obecnych, byłych lub potencjalnych partnerów w zakresie sprzedaży, usług lub logistyki. Pomagają one generować informacje na temat oczekiwań oraz satysfakcji ze współpracy.
Badania przeprowadzane wśród osób niebędących klientami / Analiza utraconej sprzedaży
Wywiady i ankiety przeprowadzane wśród osób niebędących klientami to metoda uzyskania informacji wyłącznie od potencjalnych klientów na temat ich oczekiwań, zadowolenia oraz postrzegania danej firmy. W przypadku przeprowadzania wywiadów z potencjalnymi nabywcami, którzy mieli już do czynienia z daną firmą, można ocenić przyczyny braku zakupu. W trakcie takich badań często odkrywamy wiele potencjalnych możliwości sprzedaży, o których informujemy firmy zlecające takie badanie.

Pozostałe metody badawcze

W dziedzinie badań rynku oferujemy wszystkie możliwe metodologie, które można wykorzystać do analizy relacji między klientami a firmą.

Najczęściej stosowanymi metodami są:

Badanie danych zastanych (ang. desk research)
Ta metoda polega na ocenie uprzednio przeprowadzonych badań, statystyk dostępnych online lub offline oraz informacji na temat konkretnych zadań.
Badania fokusowe
Grupy fokusowe są wykorzystywane do uzyskiwania danych jakościowych od obecnych lub potencjalnych klientów na uprzednio zdefiniowane tematy.

Klasyczna grupa fokusowa ma formę bezpośredniego spotkania kilku osób w jednym pomieszczeniu.

Może również odbyć się w Internecie, gdzie uczestnicy spotkania łączą się za pomocą specjalnej strony internetowej, dzięki której odbywa się moderowana dyskusja.

Warto zauważyć, że spotkania grup fokusowych online mają taką samą jakość jak spotkania stacjonarne, a w wielu przypadkach posiadają więcej zalet np. możliwość zaproszenia większej liczby osób do badania w ramach tego samego budżetu.

Analizy cen
Analizy cen mogą być przeprowadzane za pomocą ukrytych oraz jawnych ankiet, które mają na celu dokonanie oceny cen i/lub rabatów otrzymywanych przez klientów na określone produkty i usługi.

Gromadzone są informacje na temat sposobu, w jaki przedstawiane są ceny, możliwości negocjacji cen oraz otrzymywania upustów cenowych. Wyniki ankiety są wykorzystywane do analizy zachowań sprzedawców danej firmy oraz jej konkurentów, oraz do opracowania działań optymalizacyjnych.

Badania panelowe
Panele internetowe, zwane także selekcyjnymi, to internetowa metoda uzyskiwania informacji na szereg tematów od konsumentów zarejestrowanych w danym panelu.

Ta metoda badawcza może dostarczać informacji na temat designu produktów oraz usług, doświadczeń z konkretnymi transakcjami biznesowymi, oceny konkurencji itp.

Analiza mediów społecznościowych
Analiza ta ma formę badania, w którym przeszkolony tester inicjuje rozmowę z pracownikiem wyznaczonym przez firmę na podstawie odpowiedniego scenariusza. Oceniana jest jakość komunikacji według uprzednio określonych kryteriów.

Analiza mediów społecznościowych może dostarczyć informacji, które posłużą do poprawy jakości kanałów komunikacji (np. Facebook, Twitter, Xing, platformy do wymiany doświadczeń itd.). Kładziemy nacisk na elementy takie jak szybkość reakcji, reakcja na treść czy zachowanie odpowiedniego tonu. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystywane do optymalizacji zadowolenia klienta, zachowania zorientowanego na klienta, obsługi klienta i jakości usług w tych kanałach komunikacji.

Elementy, które zazwyczaj są sprawdzane, to dostępność, powitanie klienta, szybkość odpowiedzi, szybkość reakcji na prośbę, ton wypowiedzi oraz zgodność z polityką firmy.

Monitorowanie jakości

Monitorowanie jakości zwykle obejmuje ciągły pomiar parametrów jakości w określonym zakresie.

Najważniejsze stosowane narzędzia:

Audyty
Audyty służą do sprawdzenia stopnia, w jakim przestrzegane są uzgodnione standardy. Audyty mogą odbywać się na miejscu w formie przeglądu, ale także w centrali firmy w postaci kontroli i oceny dokumentów z audytu przeprowadzonego w danej jednostce firmy.
Analiza kontaktu z klientem
Analiza kontaktu z klientem obejmuje ocenę i analizę zarejestrowanych interakcji pomiędzy pracownikami a klientami firmy. Mogą to być rozmowy telefoniczne, czaty lub komunikacja pisemna.

Wyniki takiej analizy są wykorzystywane do zapewnienia pracownikom rozwoju umiejętności w danym obszarze. Działania rozwojowe koncentrują się głównie na życzliwości, kompetencjach zawodowych, analizie potrzeb, jakości doradztwa, zamykania rozmowy z klientem oraz orientacji na sprzedaż. Działania te służą optymalizacji zadowolenia klienta, orientacji na klienta, obsługi klienta oraz jakości usług.

Elementy, które są zazwyczaj sprawdzane, to sposób powitania i zwracania się do klienta, kompetencje zawodowe, zaangażowanie, orientacja na świadczenie usługi, aktywne słuchanie oraz odpowiednie zamykanie interakcji.

Testy produktów
Testy produktów to sprawdzona metoda badania rynku. Jako testy wstępne oraz końcowe mogą być stosowane na wszystkich etapach rozwoju produktu.

W tego typu testach wybrani konsumenci sprawdzają właściwości opracowywanych produktów, przyglądają się im, oraz korzystając z
nich lub konsumując je dokonują oceny ich indywidualnych cech tj. opakowania, nazwy, ceny itd. Uzyskane w ten sposób informacje zmniejszają ryzyko niepowodzenia podczas wprowadzania produktu na rynek lub pomagają go rozwijać.

Analizy procesów
Analizy procesów dotyczą pomiaru funkcjonalności i wydajności procesów, zarówno z interakcją pracownika z klientem, jak i bez. Narzędzia typowe dla analizy procesów to zarządzanie informacją zwrotną, audyty, monitorowanie rozmów, analiza ochrony danych, analiza kluczowych danych, kontrola zarządzania leadami (zarządzanie procesem pozyskiwania nowych klientów), analiza punktów kontaktowych oraz analiza użyteczności.
Cichy monitoring
Stosując cichy monitoring, przeszkoleni pracownicy przysłuchują się wybranym rozmowom klientów z Centrum Obsługi Klienta i analizują ich przebieg według uprzednio określonych kryteriów.

Wyniki badania są wykorzystywane w celu zapewnienia pracownikom rozwoju umiejętności w danym obszarze. Działania rozwojowe koncentrują się głównie na życzliwości, kompetencjach zawodowych, analizie potrzeb, jakości doradztwa, sposobu zamykania interakcji z klientem oraz orientacji na sprzedaż. Działania te służą optymalizacji zadowolenia klienta, orientacji na klienta, obsługi klienta oraz jakości świadczonych usług.

Elementy, które podlegają ocenie, to sposób powitania klienta, sposób zwracania się do klienta, kompetencje zawodowe, zaangażowanie, orientacja na świadczone usługi, aktywne słuchanie oraz sposób zamykania interakcji z klientem.

Wdrożenie i optymalizacja

Jako firma oferująca pełen zakres usług, oprócz doradztwa i wdrażania oferujemy również aktywne wsparcie w implementacji działań optymalizacyjnych. Dotyczy to w szczególności następujących obszarów:

Rozwiązania systemowe obsługiwane przez oprogramowanie

Systemy kluczowych danych
Aby móc efektywnie wykorzystywać zdobyte informacje, konieczne jest ich przygotowanie w sposób odpowiedni dla danej grupy użytkowników. concertare Global CX Experts stosują różnorodne metody prezentacji wyników w formie tabelarycznej lub graficznej, w celu ułatwienia ich interpretacji oraz umożliwienia użytkownikom tych danych szybkiego i łatwego dostępu do pożądanych informacji. Na przykład, dane mogą być dostarczane w formie przejrzystych kart wyników, graficznej prezentacji, dahsboard’ów czy specjalnych rozwiązań do przeglądania baz danych. Możliwe jest również kontrolowanie kluczowych wskaźników efektywności, podobnie jak integrowanie danych z innych źródeł.
Internetowe systemy gromadzenia danych
concertare Global CX Experts oferują samodzielnie opracowany system, dzięki któremu projekty badawcze, niezależnie od miejsca na świecie, mogą być realizowane całkowicie cyfrowo. Proponujemy rozwiązania takie jak ankiety online, planowanie badań terenowych lub ustanowienie paneli klientów. System wspiera zarządzanie projektami i umożliwia pełne raportowanie online z przedstawianiem danych porównawczych oraz możliwością analizowania, drukowania lub przekazywania wszystkich wyników online ad hoc.
Zarządzanie działaniami
concertare Global CX Experts oferuje szereg obsługiwanych przez system opcji rozwoju, komunikacji i monitorowania działań. W najprostszym wariancie można przechowywać informacje na temat kryteriów pomiaru, powiązanych działań, planowanych dat wdrożenia oraz osób odpowiedzialnych za nadzór. Wszystkie dane można zebrać i przechowywać w organizacji, a dzięki odpowiedniej koncepcji mogą być one dostępne jedynie dla pracowników do tego upoważnionych. Ponadto, możliwe jest również przechowywanie katalogów najlepszych praktyk, które stanowią know-how firmy i które mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom oraz partnerom.
Rozwój umiejętności pracowników

Oprócz możliwości inicjowania i promowania rozwoju pracowników poprzez indywidualne i szybkie informacje zwrotne na temat mierzonych wyników, concertare Global CX Experts wspierają ten proces za pomocą klasycznych metod:

  • Edukacja
  • Trening
  • Coaching
  • E-Learning
  • Edukacja dla trenera

Niezależnie od tego, czego potrzebujesz,

wspólnie możemy opracować rozwiązania dla Twojej firmy.
Skontaktuj się z nami.